JÓGA V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH pro získání kvalifikace

„Instruktor jógy"  se zaměřením na zdravotní aspekty jógy                                                                            

Kurz je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,

poslední akreditace ze dne 19.1. 2022, č. j. MSMT-30673/2021-4.

Více zde: https://www.joga-hlavice.cz/vzdelavani/joga-v-sirsich-souvislostech/
.

Jedná se o ucelený více než roční kurz, sérii tématických seminářů. Kurz je zaměřen na získání a prohloubení nových dovedností a znalostí jógy, zejména ásan (jógových poloh) a pránájámy (dechových cvičení). Postupně systematicky probere problematiku jednotlivých funkčních celků lidského těla a jejich využití v jógových polohách, při vedení správného pohybu a pránájámě.

 

Praxe ásan bude vedena v systému SPIRÁLNÍ JÓGY, která kombinuje tradiční jógové techniky školy B.K.S. Iyengara s moderními poznatky o trojrozměrně vedeném pohybu a s učením myofasciálních linií, tj. jógy rozšířené o znalosti správného postavení a práce jednotlivých částí a koordinačních celků lidského těla a jejich vzájemného propojení. Správné provádění poloh pozitivně ovlivňuje nejen tělo, ale i naši mysl. V rámci kurzu budou prakticky probírány základní techniky pránájámy dle Iyengara.

 

Kromě praxe hathajógy se budou probírat i teoretické a praktické otázky jako je souslednost poloh během cvičební lekce, důležité aspekty jógové hodiny, indikace a kontraindikace při nejběžnějších civilizačních potížích, cvičení během menstruace, v těhotenství, cvičení pro děti a seniory, názvosloví a sanskrtské názvy poloh, relaxační, koncentrační a meditační techniky apod. Formou samostudia a společné diskuse budou rozebírána základní témata filozofie jógy.

 

Kurz bude zakončen zkouškou. Po úspěšném absolvování zkoušky účastníci obdrží osvědčení o získání kvalifikace instruktor jógy (dříve cvičitel II. třídy) se zaměřením na zdravotní aspekty jógy, jež umožňuje získat živnostenské oprávnění pro samostatnou výuku jógy.

 

Devátý běh kurzu JŠS začal v lednu 2022.

 

Nový, již DESÁTÝ BĚH, bude probíhat od 5. 5. 2023 do 23. 6. 2024.

 

Lektorky jógy:         

MUDr. Marcela Mikešová, Mgr. Kamila Neumannová

Lektorka anatomie (od 8. běhu) a kineziologie pohybu:   

PhDr. Jitka Malá, Ph.D. 

rozpracuje anatomické principy a anatomicky správné vedení pohybu z pohledu trojrozměrného držení a pohybové koordinace lidského těla a vše propojí z hlediska kineziologie pohybu - systému myofasciálních linií v těle (funkční svalové řetězce), které úzce souvisí s průběhem energetických drah. Uplatňování těchto poznatků ovlivňuje práci v jógových polohách, přeučuje vadné pohybové stereotypy, vyrovnává svalový tonus a  vylepšuje symetrické držení těla.

 

Kurz je určen nejen pro učitele jógy a ty, kteří chtějí v budoucnu vést cvičení jógy, ale i pro zájemce z řad pokročilejších cvičenců, kteří chtějí prohloubit své znalosti a dovednosti a obohatit svou vlastní praxi jógy.  Předpokladem pro účast na kurzu je minimálně jeden rok pravidelného cvičení jógy.

U účastníků se během kurzu bude předpokládat pravidelná domácí praxe ásan a pránájámy a aktivní přístup ke studiu.

Rozsah kurzu :

celkem 196 vyučovacích hodin (vyučovací jednotkou je v teoretické části vyučovací hodina o délce 45 minut, v praktické části nyní nově vyučovací hodina o délce 60 minut), rozdělené do jednotlivých seminářů - prodloužených víkendů.

 

Místo konání kurzu:                       

Dům jógy v Hlavici  (www.joga-hlavice.cz)

 

Kontaktní osoby:

Mgr. Kamila Neumannová, tel. 776 839 021, e-mail: info@joga-hlavice.cz

MUDr. Marcela Mikešová, tel. 774 019 776, e-mail: marcela.joga@seznam.cz