JÓGA V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH pro získání kvalifikace

„Instruktor jógy"  se zaměřením na zdravotní aspekty jógy                                                                            

Kurz je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,

poslední akreditace ze dne 19.1. 2022, č. j. MSMT-30673/2021-4.

Více zde: https://www.joga-hlavice.cz/vzdelavani/joga-v-sirsich-souvislostech/
.

Jedná se o ucelený více než roční kurz, sérii tématických seminářů. Kurz je zaměřen na získání a prohloubení nových dovedností a znalostí jógy, zejména ásan (jógových poloh) a pránájámy (dechových cvičení). Postupně systematicky probere problematiku jednotlivých funkčních celků lidského těla a jejich využití v jógových polohách, při vedení správného pohybu a pránájámě.

 

Praxe ásan bude vedena v systému SPIRÁLNÍ JÓGY, která kombinuje tradiční jógové techniky školy B.K.S. Iyengara s moderními poznatky o trojrozměrně vedeném pohybu a s učením myofasciálních linií, tj. jógy rozšířené o znalosti správného postavení a práce jednotlivých částí a koordinačních celků lidského těla a jejich vzájemného propojení. Správné provádění poloh pozitivně ovlivňuje nejen tělo, ale i naši mysl. V rámci kurzu budou prakticky probírány základní techniky pránájámy dle Iyengara.

 

Kromě praxe hathajógy se budou probírat i teoretické a praktické otázky jako je souslednost poloh během cvičební lekce, důležité aspekty jógové hodiny, indikace a kontraindikace při nejběžnějších civilizačních potížích, cvičení během menstruace, v těhotenství, cvičení pro děti a seniory, názvosloví a sanskrtské názvy poloh, relaxační, koncentrační a meditační techniky apod. Formou samostudia a společné diskuse budou rozebírána základní témata filozofie jógy.

 

Kurz bude zakončen zkouškou. Po úspěšném absolvování zkoušky účastníci obdrží osvědčení o získání kvalifikace instruktor jógy (dříve cvičitel II. třídy), jež umožňuje získat živnostenské oprávnění pro samostatnou výuku jógy.

 

Již DESÁTÝ BĚH  probíhá od 5. 5. 2023 do 23. 6. 2024.

 

Lektorky jógy:         

MUDr. Marcela Mikešová, Mgr. Kamila Neumannová

 

Lektorka anatomie (od 8. běhu) a kineziologie pohybu:   

PhDr. Jitka Malá, Ph.D. 

rozpracuje anatomické principy a anatomicky správné vedení pohybu z pohledu trojrozměrného držení a pohybové koordinace lidského těla a vše propojí z hlediska kineziologie pohybu - systému myofasciálních linií v těle (funkční svalové řetězce), které úzce souvisí s průběhem energetických drah. Uplatňování těchto poznatků ovlivňuje práci v jógových polohách, přeučuje vadné pohybové stereotypy, vyrovnává svalový tonus a  vylepšuje symetrické držení těla.

 

Kurz je určen nejen pro učitele jógy a ty, kteří chtějí v budoucnu vést cvičení jógy, ale i pro zájemce z řad pokročilejších cvičenců, kteří chtějí prohloubit své znalosti a dovednosti a obohatit svou vlastní praxi jógy.  Předpokladem pro účast na kurzu je minimálně jeden rok pravidelného cvičení jógy.

U účastníků se během kurzu bude předpokládat pravidelná domácí praxe ásan a pránájámy a aktivní přístup ke studiu.

Rozsah kurzu :

celkem 196 vyučovacích hodin (vyučovací jednotkou je v teoretické části vyučovací hodina o délce 45 minut, v praktické části nyní nově vyučovací hodina o délce 60 minut), rozdělené do jednotlivých seminářů - prodloužených víkendů.

 

Místo konání kurzu:                       

Dům jógy v Hlavici  (www.joga-hlavice.cz)

 

Kontaktní osoby:

Mgr. Kamila Neumannová, tel. 776 839 021, e-mail: info@joga-hlavice.cz

MUDr. Marcela Mikešová, tel. 774 019 776, e-mail: marcela.joga@seznam.cz